Συχνές ερωτήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:

5ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο 18189 (+30 2130318189 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό) και ζητήστε την υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος (επιλογή 1.1). Συνεργάτης μας θα έρθει άμεσα και δωρεάν στο σημείο του συμβάντος προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος, να φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα, να συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα και να συγκεντρώσει στοιχεία μαρτύρων. Επιπρόσθετα, θα σας βοηθήσει στην συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης ή της Δήλωσης Ατυχήματος, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης του ατυχήματος. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας, ο συνεργάτης μας θα φροντίσει για τη ρυμούλκησή του σε συνεργείο της επιλογής σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιό σας να διαθέτει την κάλυψη τοπικής ρυμούλκησης συνέπεια ατυχήματος ή την κάλυψη Οδικής Βοήθειας.


Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να δηλώστε το ατύχημα στην Εταιρία μας εντός 8 ημερών, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη Δήλωση Ατυχήματος την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ΕθνικήProtect, στην ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα», καθώς και ευκρινείς φωτοτυπίες της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, της άδειας οδήγησης του οδηγού, και του Αντιγράφου Βιβλίου Συμβάντος, εφ’ όσον υπάρχει. Μπορείτε να αποστείλετε τη φόρμα είτε με fax στα 210 9099462 & 210 9099764 & 210 9099851, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση zimies.motor@insurance.nbg.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 103-105, ΤΚ 117 45, Αθήνα, με την ένδειξη «ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης;

1. Συμπληρώστε και υποβάλετε στην Εταιρία μας τη δήλωση ατυχήματος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση («Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;»). Η υποβολή της δήλωσης δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που έχει κληθεί και επιληφθεί του συμβάντος η Φροντίδα Ατυχήματος.


2. Στη συνέχεια καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο 18189 (+30 2130318189 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό) καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να καθορίσετε ραντεβού με πραγματογνώμονα, ο οποίος θα επιθεωρήσει το όχημά σας και θα προχωρήσει σε εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών. Η επιθεώρηση του οχήματος μπορεί να γίνει σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας ή σε συνεργείο της επιλογής σας.


3. Με την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, θα σας ενημερώσουμε για την κάλυψη της ζημιάς σας. Εφόσον η ζημιά καλύπτεται, μπορείτε στη συνέχεια να προχωρήσετε στην επισκευή του οχήματός σας.


4. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής, απαιτείται η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 103-105, ΤΚ 117 45, Αθήνα, με την ένδειξη «ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», των παρακάτω:

 • πρωτότυπα τιμολόγια,
 • φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας,
 • φωτοτυπία από το βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από το Internet Banking ή εκτύπωση από κατάστημα της τράπεζας,
 • το έντυπο πληρωμής αποζημίωσης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ΕθνικήProtect, στην ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα», καθώς και
 • τυχόν άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν για το διακανονισμό της αποζημίωσης.


5. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων, η Εταιρία θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας μέσω SMS ή τηλεφωνικά, σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης.

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την πληρωμή της αποζημίωσης;

Τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή της αποζημίωσης είναι τα παρακάτω:


 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Αντίγραφο της άδειας οδήγησης του οδηγού του ζημιωθέντος οχήματος.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της αποζημίωσης.
 • Αίτηση αποζημίωσης.
 • Πρωτότυπα τιμολόγια.
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από το Internet Banking ή εκτύπωση από κατάστημα της τράπεζας.
Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Οι περισσότερες ασφαλιστικές Εταιρίες της Ελλάδας συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους ασφαλισμένους τους σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος να επισπεύσουν τις διαδικασίες αποζημίωσης και να αποφύγουν την ταλαιπωρία και τις χρονοβόρες διαδικασίες.


Για τη συμμετοχή στο Φιλικό Διακανονισμό σε περίπτωση ατυχήματος, είναι απαραίτητο και οι δύο οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Φιλική Δήλωση και στη συνέχεια να την καταθέσουν στην ασφαλιστική τους Εταιρεία. Οι Εταιρίες που συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό είναι οι παρακάτω:


 1. AIG EUROPE LIMITED
 2. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 3. ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
 4. EURO INSURANCE LTD
 5. EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
 6. GENERALI HELLAS A.E.Α.Ζ.
 7. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
 8. HD INSURANCE LTD
 9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 10. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 11. IΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε.
 12. NP INSURANCE –ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 13. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 14. PRIME INSURANCE LTD
 15. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 16. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 17. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 18. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
 19. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
 21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 22. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 23. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 24. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 26. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 27. QIC EUROPE LTD
Γιατί να επιλέξω κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία;

Επιλέξτε κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία και επωφεληθείτε από τα παρακάτω μοναδικά προνόμια:


 • Απευθείας καταβολή του ποσού αποζημίωσης για την επισκευή του αυτοκινήτου σας στο συνεργείο, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από την Εταιρία.

 • Παροχή Αυτοκινήτου εξυπηρέτησης στον πελάτη μας που κάνει χρήση των συνεργαζόμενων συνεργείων, για όλο το διάστημα που το όχημά του είναι στο συνεργείο (σε περίπτωση που η επισκευή υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες ημέρες).

 • Γνήσια και καινούργια ανταλλακτικά για αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών χωρίς καμία παρακράτηση παλαιότητας. Καμία παρακράτηση παλαιότητας ακόμη και για αυτοκίνητα άνω των 5 ετών, εφόσον ο πελάτης επιλέξει ένα από τα συνεργαζόμενα γενικά συνεργεία της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 • Υπηρεσία door to door (ισχύει μόνο για τα γενικά συνεργεία). Ο πελάτης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την προϋπόθεση ότι η εκτιμώμενη ζημιά είναι μεγαλύτερη των 600,00€, μπορεί να παραδίδει και να παραλαμβάνει το όχημά του, επισκευασμένο σε χώρο της επιλογής του.

 • Ειδικό ποσοστό έκπτωσης: ο πελάτης της Εθνικής Ασφαλιστικής εφόσον επισκέπτεται τα συνεργαζόμενα συνεργεία της Εταιρίας απολαμβάνει έκπτωση τόσο για την συντήρηση του αυτοκινήτου του όσο και για τυχόν μελλοντικές επισκευές, ακόμα και αν δεν εντάσσονται στην ασφαλιστική κάλυψη. Εντός των επόμενων ημερών θα σας αποσταλεί η λίστα με τις σχετικές εκπτώσεις.

 • Δωρεάν Τεχνικός έλεγχος 15 σημείων.

 • Δωρεάν εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός του οχήματος μετά την επισκευή του και πριν τη παράδοσή του.

 • Εξασφαλισμένη ποιότητα επισκευής, καθώς τα συνεργαζόμενα συνεργεία επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από την Εταιρία μας.

 • Ταχύτητα επισκευής του οχήματος.

 • Εκτίμηση της ζημιάς του αυτοκινήτου με το εγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα από την Εταιρία μας, έτσι ώστε η επισκευή του οχήματος να γίνεται με εργοστασιακές προδιαγραφές.

 • Συμφωνία μεταξύ συνεργείου και Εταιρίας σε όλες τις περιπτώσεις και πριν την επισκευή του οχήματος, γεγονός που θα εξαλείψει την πιθανότητα διαφωνίας μεταξύ της απαίτησης του πελάτη και του ποσού της αποζημίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία μας.
1ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εθνική Web Pay

Powered by i-bank
Aρχική σελίδα Όροι χρήσης Προστασία προσωπικών δεδομένων Πληροφορίες για Cookies © Εθνική Ασφαλιστική 2012-2023

Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα
Είδος κάλυψης
This DIV is used to display coverages in the quotes pages (car and fire at the point of writing this).
Αποδοχή         Ακύρωση
Web Deal

ΕΩΣ -I0%

Έκπτωση έως 10%

Η προσφορά ισχύει για αγορές των πακέτων αυτοκινήτου Auto Protect Classic και Auto Protect Extra και η έκπτωση υπολογίζεται επί του μικτού ασφαλίστρου που διαμορφώνεται από το σύνολο των καλύψεών τους πλην της οδικής βοήθειας και της θραύσης κρυστάλλων (για το πακέτο Auto Protect Extra)