Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου

Από 5.5.2014 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4261/2014, ο οποίος τροποποιεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου. Οι κυριότερες αλλαγές βάσει της εφαρμογής του νέου νόμου είναι οι ακόλουθες:

 

• Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.

 

• Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα.

 

• Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση (επομένως και το προσωρινό ειδικό σήμα).

 

• Η ασφάλιση αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

• Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά μόνο μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 18189 (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου του καλούντος).

 


Προλαμβάνω Δεξί Banner
Εθνική Web Pay

Powered by i-bank
Aρχική σελίδα Όροι χρήσης Προστασία προσωπικών δεδομένων Πληροφορίες για Cookies © Εθνική Ασφαλιστική 2012-2019

Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα
Είδος κάλυψης
This DIV is used to display coverages in the quotes pages (car and fire at the point of writing this).
Αποδοχή         Ακύρωση
Web Deal

ΕΩΣ -I0%

Έκπτωση έως 10%

Η προσφορά ισχύει για αγορές των πακέτων αυτοκινήτου ProtectClassic και ProtectExtra και η έκπτωση υπολογίζεται επί του μικτού ασφαλίστρου που διαμορφώνεται από το σύνολο των καλύψεών τους πλην της οδικής βοήθειας και της θραύσης κρυστάλλων (για το πακέτο ProtectExtra)